شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

فروشگاه فایل

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

دانلود بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات

بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات
دسته بندی جزوه
بازدید ها 4
فرمت فایل pdf
حجم فایل 369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

دانلود فایل

دانلود ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی

ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی
دسته بندی جزوه
بازدید ها 3
فرمت فایل pdf
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

دانلود فایل

دانلود نقش مدیریت منابع و مدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت

نقش مدیریت منابع و مدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت
دسته بندی جزوه
بازدید ها 4
فرمت فایل pdf
حجم فایل 229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
نقش مدیریت منابع و مدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

دانلود فایل

دانلود به سوی جامعه خلاق و نوآور

به سوی جامعه خلاق و نوآور
دسته بندی جزوه
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
به سوی جامعه خلاق و نوآور

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

دانلود تاثیر خلاقیت و نوآوری در پیشرفت جامعه

تاثیر خلاقیت و نوآوری در پیشرفت جامعه
دسته بندی جزوه
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
تاثیر خلاقیت و نوآوری در پیشرفت جامعه

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

دانلود پلاگاریم فازی

پلاگاریم فازی
دسته بندی جزوه
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
پلاگاریم فازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

فصل اول: كلیات تحقیق

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

دانلود تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیکتفکر استراتژیک Pdfتفکر استراتژیک Pptتفکر استراتژیک و مدیریت تحولتفکر استراتژیک در مدیریتتفکر استراتژیک در بیمهتفکر استراتژیک مقالهتفکر استراتژیک وفا غفاریانتفکر استراتژیک و مدیریت دانشتفکر استراتژیک مدیرانمقاله تفکر استراتژیک Pdfتفكر استراتژیكpptتفکر استراتژیک و مدیریت تحول رالف استیسیتفكر استراتژیك و مدیریت تحول دیدگاههای بین المللی
دسته بندی جزوه
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31
تفکر استراتژیک

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

موضوع:

تفکر استراتژیک

دانلود سلسله مراتب ها ، مشاغل ، بدن نظریۀ جنسیتی سازمان ها

سلسله مراتب ها ، مشاغل ، بدن نظریۀ جنسیتی سازمان ها
دسته بندی جزوه
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
سلسله مراتب ها ، مشاغل ، بدن  نظریۀ جنسیتی سازمان ها

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

سلسله مراتب ها ، مشاغل ، بدن : نظریۀ جنسیتی سازمان ها

HIERARCHIES, JOBS, BODIES: A Theory of Gendered Organizations

دانلود شخصیت و تاثیرآن بر عملکرد و شغل

مقدمه 2 تعریف شخصیت 3 پیشینه 5 رویکرد یادگیری اجتماعی 7 رویکرد روانکاری 12 ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی 15 پیامدهای عدم رضایت شغلی 17 شخصیت و تعهد سازمانی 19 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 20 1 ویژگیهای شخصی مؤثر برتعهد سازمانی 20
دسته بندی جزوه
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
شخصیت و تاثیرآن بر عملکرد و شغل

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

شخصیت و تاثیرآن بر عملکرد و شغل

دانلود اهداف رفتار سازمانی

اهداف رفتار سازمانیاهداف مدیریت رفتار سازمانیاهداف رفتار شهروندی سازمانیاهداف سه گانه رفتار سازمانیهدف مدیریت رفتار سازمانی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 140 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 93
اهداف رفتار سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

اهداف رفتار سازمانی

12345678910